× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Werkconferentie LNV - 29 november

Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Belonen van duurzame prestaties, waarderen van vakmanschap en ondernemerschap als sleutels voor een toekomstbestendige landbouw

 

De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven: biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, diergezondheid en ga zo maar door. De vraagstukken zijn urgent. Steeds opnieuw komen er maatregelen waar de boer aan moet voldoen. Het is soms om gek van te worden. Kan dat niet anders en beter? Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op integrale duurzaamheidsprestaties. Ligt daar een route die meer lange termijn perspectief kan bieden, meer stimulerend is, integraal werkt én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om een aanpak te ontwikkelen voor de gehele landbouw. Met zo nodig wettelijke basisvoorwaarden waar eenieder zich aan moet houden. En daarnaast een integrale set aan kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met een brede, stimulerende werking. Lees hier meer over de methodiek van Kritische Prestatie Indicatoren voor de kringlooplandbouw.

Online congres

De werkconferentie van LNV op 29 november 2021 zal online plaatsvinden en dus niet in Den Bosch.

We hebben besloten dat het congres online zal zijn vanwege de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 die sinds 13 november gelden. Wij vinden het belangrijk dat al onze deelnemers, de sprekers en de mensen achter de schermen prettig en veilig kunnen deelnemen aan de werkconferentie. Dat brengt ons tot het besluit om het programma online aan te bieden.

Het programma voor de werkconferentie wordt aangepast en ingekort om het ook online tot een succes te maken. Dat betekent dat de werkconferentie op 29 november van 9:00 uur tot 13:15 uur plaatsvindt. In dit aangepaste programma kunt u nog steeds kennis nemen van de voorgestelde kernset van KPI’s, de pilotprojecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de voorwaarden voor een succesvolle toepassing. Ook blijft er natuurlijk ruimte voor uw eigen inbreng.

Studioprogramma

Ochtendprogramma

maandag 29 november
09:00 - 10:40 uur

De KPI-methode: voordelen en valkuilen

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Belonen in Twente: hoe krijgen twee boerinnen uit Twente markt, overheid en maatschappelijke partners zo ver dat men wil belonen voor prestaties?

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Verkenningen in de Achterhoek: een innovatief governance model en een praktijktoets op data van 200 boeren

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Gezamenlijke afsluiting

maandag 29 november
12:30 - 13:15 uur

Workshops ronde 1

Belonen door middel van vrijstellingen

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Kringlooplandbouw in de bloembollensector: toepassing van KPI's in een bijzondere tak

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Voorbeeld uit Drenthe: KPI's voor (samenwerking tussen) melkveehouderij en akkerbouw

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Kringlooplandbouw in de pluimvee: met een ketenaanpak naar KPI's

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Voorbeelden uit de akkerbouw: KPI's in de Zuidwestelijke Delta en De Beemster

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Lessen uit experimenteergebieden: samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij

maandag 29 november
10:45 - 11:30 uur

Workshops ronde 2

Voorbeeld uit Brabant: de biodiversiteitsmonitor

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Verkenningen in de Krimpenerwaard: hoe kan een KPI-methodiek werken in het veenweidegebied?

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Experts toetsen de KPI's: denk mee!

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Verkenningen in Midden-Delfland: stapelen van belonen met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

KPI's en eco-regelingen GBL: hoe verhoudt het zich tot elkaar en welk perspectief biedt Europa?

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

KPI's natuur en landschap: praktijkervaringen, informatiebronnen en gedachten over de toekomst

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Kringlooplandbouw in de varkenshouderij: met een ketenaanpak naar KPI's

maandag 29 november
11:35 - 12:20 uur

Congreskrant

Conferentiekrant

Posters

Veenboeren 2030

Kringlooplandbouw in de varkenshouderij

Kringlooplandbouw in Drenthe

Kringlooplandbouw in de zoogkoehouderij

Twente, DOE je mee?

Onderweg naar KPI's in Flevoland

Kringlooplandbouw in de bloembollensector

Kringlooplandbouw in de pluimveehouderij

KPI's akkerbouw testen in de Zuidwestelijke Delta


naar boven