× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven: biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, diergezondheid en ga zo maar door. De vraagstukken zijn urgent. Steeds opnieuw komen er maatregelen waar de boer aan moet voldoen. Het is soms om gek van te worden. Kan dat niet anders en beter? Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op integrale duurzaamheidsprestaties. Ligt daar een route die meer lange termijn perspectief kan bieden, meer stimulerend is, integraal werkt én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om een aanpak te ontwikkelen die dit voor de hele landbouw mogelijk maakt. Vanuit de filosofie dat de landbouw is gebaat bij duidelijkheid en ondernemerschap. Zo nodig wettelijke basisvoorwaarden waar eenieder zich aan moet houden, waar voor langere tijd aan wordt vastgehouden. Daarnaast een integrale set aan kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met een brede, stimulerende werking. De agrarische ondernemer meet, weet en verantwoordt zich. Overheden en marktpartijen belonen en waarderen prestaties die boven de minimum eisen uitkomen. Vakmanschap, verdienvermogen en vrijheid voor ondernemerschap.

Is dit een wenkend perspectief voor de verdere verduurzaming van de landbouw? Kunnen we hiermee het voortdurende ad-hoc aanscherpen van regels op deelgebieden bestrijden? Wat zijn de kansen die zo’n aanpak biedt, welke belemmeringen zijn er en is het inderdaad aantrekkelijk voor de ondernemer? Tijdens de werkconferentie gaan we samen met (ervarings-)deskundigen en beleidsmakers in gesprek over de antwoorden op deze vragen, zodat we de stap naar bredere toepassing van kpi’s in de praktijk daarna beter kunnen maken.

Tijdens de werkconferentie kijken we naar de de stand van zaken van de ontwikkeling van de methodiek van Kritische Prestatie Indicatoren voor de kringlooplandbouw. Meten is weten, vakmanschap gaat boven voorschriften en prestaties tonen leidt tot voortgang belonen. Dat zijn de uitgangspunten van deze methodiek. U kunt kennis nemen van de voorgestelde kernset van KPI’s, de pilotprojecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, de voorwaarden voor een succesvolle toepassing en er is natuurlijk alle ruimte voor uw eigen inbreng!


naar boven