09:00     09:15     09:30     09:45     10:00     10:15     10:30     10:45     11:00     11:15     11:30     11:45     12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15
Belonen door middel van vrijstellingen                                             
Belonen in Twente: hoe krijgen twee boerinnen uit Twente markt, overheid en maatschappelijke partners zo ver dat men wil belonen voor prestaties?                                             
De KPI-methode: voordelen en valkuilen                                             
Experts toetsen de KPI's: denk mee!                                             
Gezamenlijke afsluiting                                             
KPI's en eco-regelingen GBL: hoe verhoudt het zich tot elkaar en welk perspectief biedt Europa?                                             
KPI's natuur en landschap: praktijkervaringen, informatiebronnen en gedachten over de toekomst                                             
Kringlooplandbouw in de bloembollensector: toepassing van KPI's in een bijzondere tak                                             
Kringlooplandbouw in de pluimvee: met een ketenaanpak naar KPI's                                             
Kringlooplandbouw in de varkenshouderij: met een ketenaanpak naar KPI's                                             
Lessen uit experimenteergebieden: samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij                                             
Ochtendprogramma                                  
Verkenningen in de Achterhoek: een innovatief governance model en een praktijktoets op data van 200 boeren                                             
Verkenningen in de Krimpenerwaard: hoe kan een KPI-methodiek werken in het veenweidegebied?                                             
Verkenningen in Midden-Delfland: stapelen van belonen met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden                                             
Voorbeeld uit Brabant: de biodiversiteitsmonitor                                             
Voorbeeld uit Drenthe: KPI's voor (samenwerking tussen) melkveehouderij en akkerbouw                                             
Voorbeelden uit de akkerbouw: KPI's in de Zuidwestelijke Delta en De Beemster