× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Verkenningen in de Krimpenerwaard: hoe kan een KPI-methodiek werken in het veenweidegebied?

Terugblik

Een groep actieve boeren heeft zich vanaf 2019 in de Krimpenerwaard (veengebied) actief bezig geweest met de reductie van hun broeikasgasemissie. De eerste resultaten laten een duidelijke afname zien, waardoor het merendeel in aanmerking komt voor PlanetProof t.a.v. voorwaarden voor broeikasgasemissie. De boeren zoeken nu naar nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke opgaven te vertalen naar nieuwe verdienmodellen. De KPI-methode biedt hiervoor goede mogelijkheden. Binnen het gebied is een praktisch start gemaakt met veel van de KPI's en is er een database aangelegd met kringloopcijfers. Dit vormt een basis om te bepalen welke score's (relatief) goed zijn en dus ook bewoonbaar. De groep boeren ziet bij verschillende partijen mogelijkheden tot belonen voor hun prestaties (ANLB, Carbon credits, toeslag op de melkprijs). Tijdens de workshop werd aangegeven dat tegelijk aan duurzamere productie ook de vraag hiernaar mee moet groeien. De retail speelt hierin een belangrijke rol. Bovendien is het ook waardevol om het effect van een goede score op de KPI's te evalueren in de context van de efficiƫntie van de bedrijfsvoering. Hierin zou men een positieve relatie mogen verwachten.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 11:35 tot 12:20 uur


naar boven