× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Kringlooplandbouw in de bloembollensector: toepassing van KPI's in een bijzondere tak

Terugblik

De bloembollensector heeft een unieke aard. Zo is de sector arbeidsintensief, kent het een cyclische teelt en is het geconcentreerd en kapitaalintensief. Er komen veel uitdagingen op de sector af die onder verschillende beleidsdossiers vallen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat de internationale kwaliteitseisen steeds strenger worden en er tegelijk een trend is van een afname van het beschikbaar aantal middelen. Ook is er een tekort aan geschoold personeel. In de workshop kwam naar voren dat de intensieve aard van de bloembollensector deze niet in de weg mag zitten verdere stappen richting verduurzaming te zetten. Hierin ligt voor de sector een uitdaging. Tegelijk moeten er voor de sector wel werkbare alternatieven liggen, wil de sector deze stappen ook echt kunnen maken.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 10:45 tot 11:30 uur

Downloads

[PDF] Kringlooplandbouw in de bloembollensector


naar boven