× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Voorbeeld uit Brabant: de biodiversiteitsmonitor

Terugblik

Brabant heeft hoge ambities om de agrarische sector verduurzamen. Hierbij is het doel om een robuust verdienmodel te creƫren voor boeren. De focus ligt daarom op het belonen van boeren die stappen zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering. Een andere ambitie is om de verbinding tussen boer, burger en omgeving te versterken. Hiervoor is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) voor melkveebedrijven ontwikkelt, voortbordurend op de KringloopWijzer. Aan de hand van hun prestaties op 13 KPI's kunnen boeren onder andere vrijstelling verdienen voor de vereiste stalaanpassingen van 2024, voordeel krijgen bij het pachten van grond en rentekorting krijgen van banken. Het BMM moet een waarderingsmodel worden voor op de lange termijn. Het plan is dat deelnemers elk jaar een paspoort krijgen met daarin hun individuele puntenscore van dat jaar, hoeveel zij hiervoor krijgen als beloning en hoe er gepresteerd wordt ten opzichte van andere collega-melkveehouders.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat het belangrijk is dat boeren bij deelname voldoende ontzorgd moeten worden; participeren moet niet tot veel extra administratie leiden. Belonen op prestaties past goed bij de belevingswereld van boeren in tegenstelling tot het simpelweg moeten voldoen aan bepaalde criteria. Door deze opzet worden zij gestimuleerd op het behalen van doelen en uitgedaagd op hun vakmanschap. Er is behoefte aan een eenduidige aanpak waarbij verschillen per regio meegenomen kunnen worden. Als uitdaging werd genoemd dat er veel gefragmenteerde kennis is wat op het boerenbedrijf allemaal bedrijfsintegraal bij elkaar moet komen.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 11:35 tot 12:20 uur


naar boven