× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Experts toetsen de KPI's: denk mee!

Terugblik

Tijdens de workshop werd het systeem van KPI's verder toegelicht in een presentatie door twee sprekers. Doorwijze van stellingen werd duidelijker gemaakt hoe een systeem met KPI's kan werken. Hieruit kwam terug dat een KPI systeem kan helpen om doelen te halen. Het is een mooi begin voor een systeem waarin gestuurd kan worden op doelen. Niet alle doelen hoeven perse gehaald te worden als er maar wordt bijgedragen aan zoveel mogelijk doelen en niet één doel specifiek.

Ook kwam het thema controleerbaarheid naar voren. Met de stelling dat maatregelen nodig zijn als de doelen lastig te controleren zijn. Dit kan onontkoombaar zijn voor bepaalde indicatoren die lastiger te controleren zijn zoals de indicator bodemkwaliteit. Onder de deelnemers was er in de chat een discussie over welke indicatoren geschikt zijn en of die geschikt zijn voor alle sectoren. Hierin werd het belang van de verschillen in sector benadrukt.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 11:35 tot 12:20 uur


naar boven