× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Belonen door middel van vrijstellingen

Terugblik

In deze sessie zijn in korte pitches verschillende initiatieven besproken die bezig zijn met het creëren van verdienmodellen voor telers die stappen zetten om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Henk Gerbers heeft verteld over de Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM), een beloningssysteem voor melkveehouders. Aan de hand van hun prestaties op 13 KPI's kunnen boeren onder andere vrijstelling verdienen voor de vereiste stalaanpassingen van 2024, voordeel krijgen bij het pachten van grond en rentekorting krijgen van banken. Jan Maarten Dros sprak over de BoerenWijzer, een meetlat voor regeneratieve landbouw die niet alleen prestaties meet maar ook verandering, en daarmee vooruitgang. Hierdoor kunnen telers zelf concrete doelen stellen en sturen op bepaalde thema's. In de laatste pitch heeft Mart Nooijen gesproken over het project 'Tuin van Holland' waarin verschillende ketenpartijen van het voedselsysteem zich samen inzetten voor een duurzame waardeketen.
In de daaropvolgende discussie kwam naar voren dat het handelingsperspectief het meest waardevol is voor ondernemers. Door beloningen te stapelen en te combineren vanuit verschillende partijen ontstaat dit perspectief. Er is behoefte naar een generieke set KPI's waarbij er ruimte moet zijn voor eigen invulling in de verschillende sectoren en regio's. Het is daarnaast belangrijk dat alle sectoren geïntegreerd worden in het beloningssysteem. Op het moment loopt er nog weinig voor de tuinbouw, pluimveehouderij en varkenshouderij, met name voor de niet-grondgebonden takken.


Wanneer

maandag 29 november 2021 van 10:45 tot 11:30 uur

Downloads

[PDF] inhoud workshop vrijstellingen
[LINK] webinar duurzame gronduitgifte 15/10/2020 door Frank Verhoeven (ca 20 min)


naar boven