× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Gezamenlijke afsluiting

Deze sessie terug kijken

Informatie over deze sessie

Omschrijving

Graag sluiten we gezamenlijk af met een plenair gesprek tussen vertegenwoordigers van de markt, overheid, maatschappelijke organisaties en boeren. Hierin zullen Sjaak van der Tak (LTO), Natasja Oerlemans (WNF), Henk Jumelet (gedeputeerde Drenthe), Jeen Nijboer (Rabobank), Hester Maij ( Voorzitter Zuivelketen) en twee boeren uit de startfilm hierbij met elkaar om de tafel gaan. Zij bespreken onder andere voorwaarden voor succesvolle implementatie, de verhouding tot Europees beleid en kansrijke fondsen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het dilemma urgentie grote opgaven (neem stikstof, klimaat, water, bodemdaling) en de voorgestelde positieve stimuleringsaanpak. Ook het dilemma sectorale eisen (wetgeving, internationale verdragen) en de voorgestelde integrale verduurzaming krijgt de aandacht.

12:30 uur: Plenaire afsluiting
12:30 uur: Forumgesprek
13:00 uur: Reflectie met Martin Scholten
13:10 uur: Afsluiting door Wouter de Jong
13:15 uur: Einde

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 12:30 tot 13:15 uur


naar boven