× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Voorbeelden uit de akkerbouw: KPI's in de Zuidwestelijke Delta en De Beemster

Terugblik

Deze workshop ging over het online kennisuitwisselingstraject 'De Deltasprint', een traject waarin verschillende gebiedspartijen gereflecteerd hebben op de projectambitie en aanpak van de KPI-kernset. Vervolgens zijn werkpakketten geformeerd waarin de projectdoelen verder uitgewerkt zijn. Een totaal van 25 akkerbouwers zijn geselecteerd om de KPI's te testen en inmiddels zijn de eerste resultaten van de KPI's voor hun bedrijven met hen besproken. Een grote uitdaging binnen dit project ligt in de dataverzameling, die binnen de akkerbouw weinig uniform georganiseerd is. Voor enkele KPI's is dit problematisch gebleken. Een eerste versie van een beloning/waardering is inmiddels ontwikkeld op basis van wat haalbaar is.

Na een korte presentatie van Frank Verhoeven en Danielle Lieuwen ontstond een levendige discussie over verschillende aspecten van de KPI-kernset. Het ging hierbij over een actieve samenwerking tussen de akkerbouw- en veehouderijsector, de duur van de prestatie in relatie tot verwaarding en de interpretatie van KPI's. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder rustgewas en waarop worden de indexen gebaseerd? Ook werd gesproken over het vertrouwen van de boer in de overheid en vice versa. Vragen waarop tijdens de discussie geen antwoord op gevonden werd waren onder anderen: Bij wat voor beloning gaat de akkerbouwer bewegen? Wat werkt beter, maatregelen opleggen of doelen stellen waarbij positieve beloning plaatsvindt?

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 10:45 tot 11:30 uur

Downloads

[PPTX] Powerpoint presentatie


naar boven