× Dashboard Helpdesk FAQs
Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

KPI's en eco-regelingen GBL: hoe verhoudt het zich tot elkaar en welk perspectief biedt Europa?

Terugblik

Een belangrijke vraag rondom de implementatie van KPI's, welke sturen op doelen, is hoe deze zich gaan verhouden tot huidig beleid zoals vanuit het GLB, wat stuurt via maatregelen. Aard Mulders, beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV, is betrokken bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. Hij geeft aan dat de eco-regelingen van het GLB grotendeels sturen op dezelfde doelen als kringlooplandbouw, waardoor er goed aansluiting te vinden is. Daarnaast wordt de nieuwe eco-regeling ingevuld met een puntensysteem, vanuit de KPI-gedachte. Het grootste verschil is echter dat de punten worden vergeven door te voldoen aan maatregelen en/of activiteiten, in plaats van op basis van eigen vakmanschap bij te dragen aan gestelde doelen.

Belangrijke discussiepunten in de workshop waren of de maatregelsturing vanuit het GLB niet de doelsturing vanuit de KPI-systematiek tegen kan gaan werken. Vanuit de deelnemers wordt het feit dat veel agrariƫrs niet meer mee willen doen met de eco-regelingen, omdat het niet meer in de bedrijfsvoering past (het pakket te zwaar is) genoemd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de eco-regelingen aanvullend moeten zijn op de al aanwezige wetgeving. De vraag is of het doelgestuurd werken met KPI's de uitvoering door agrariƫrs makkelijker maakt, zonder in te boeten op effect richting de doelen. Van beide systemen moet nog onderbouwt worden of ze bijdragen aan de doelen van kringlooplandouw. De consensus in de discussie lijkt zijn om te gaan ontdekken wat werkt door het combineren van maatregelen en KPI-sturing met metingen in het veld. Duidelijk is wel dat de uitdaging ook binnen het GLB ligt om meer op de doelen te gaan sturen.

Wanneer

maandag 29 november 2021 van 11:35 tot 12:20 uur


naar boven